Tietoa meistä

Kliinisten asiantuntijoiden verkostoituminen on alkanut  jo vuonna 2012 ja rekisteröityneeksi yhdistykseksi verkosto muuttui keväällä 2018.  Kliiniset Asiantuntijat YAMK-KLIAS ry (Y-tunnus 3081859-1) koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista sisältäen useita eri ammattiryhmiä, kuten bioanalyytikko, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, ensihoitaja, terveydenhoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, optometristi.

Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää (YAMK) kliinisten asiantuntijoiden työtä ja roolia sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on toimia kliinisten asiantuntijoiden äänitorvena. Yhdistyksellä on valtakunnallinen hallitus, joka koordinoi toimintaa toimintasuunnitelman mukaisesti.  Hallituksen lisäksi yhdistys toteuttaa aktiivista aluetyötä ympäri Suomen.

Toiminta

Yhdistys kouluttaa jäseniään sekä toimii asiantuntijoina sidosryhmille. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat tiedotus-, kokous-, neuvonta-, koulutustoiminta, säännölliset verkostotapaamiset sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä. Yhdistys tekee myös tiivistä yhteistyötä koulutusta tarjoavien tahojen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa tai siihen rinnastettavan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Jäseneksi voi liittyä myös henkilö joka opiskelee tai opettaa YAMK kliinisen asiantuntijan tai siihen rinnastettavassa ylemmän ammattikorkeakoulun koulutusohjelmassa tai työskentelee vastaavissa asiantuntijatehtävissä.

Miksi liittyä jäseneksi?

Yhdistyksen kautta kokemusten, osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen on luontevaa ja helppoa. Yhdessä on helpompi parantaa kliinisten asiantuntijoiden näkyvyyttä valtakunnallisesti ja saada ääntään kuuluviin alati muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä. Lisäksi näyttöön perustuvan toiminnan jakaminen ja jalkauttaminen työelämään on osa monen kliinisen asiantuntijan työtä. Tähänkin yhdistyksen toiminnasta saa eväitä ja vinkkejä.

Ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden lisäksi yhdistykseen kuuluminen tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja  sen kautta tapaa uusia tuttavuuksia.  Tärkeää on asiantuntijoiden välinen tuki, kannustus, neuvot ja apu, jotka voivat auttaa eteenpäin omalla urapolulla tai opinnoissa.