Tilaa uutiskirje

Klias ry Uutiskirjeen tilaus


Klias ry Uutiskirjeen peruutus.

Tietosuojaseloste

TIEDOTE TIETOSUOJASTA 7/18

Kliiniset asiantuntijat YAMK- KLIAS Ry on huomioinut jäsenrekisterin ylläpitämisessä   EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset säädökset ja laatinut yhdistyksen sisäiseen käyttöön tietosuojaselosteen. 

Osittain tästä syystä emme käytä Facebookin ryhmiä enää jatkossa yhdistyksen toiminnassa. Keskitämme tiedottamisen www.klias fi ja KLIAS Ry:n virallisille somekanaville.

Mikäli Facebook ryhmien (alueelliset ja valtakunnallinen) ylläpitäjät haluavat jatkaa ryhmien toimintaa, pyydämme Teitä huomioimaan tietosuoja-asetuksen myös näiltä osin.

Jäsenrekisterin osalta olemme koonneet tietosuojaselosteen, josta ohessa pääkohtia kootusti. Seloste on luettavissa jäsensivuilta.

KLIAS Ry hallinnoi jäsenrekisteriään Yhdistysavain- palvelimisen kautta, joka löytyy osoitteessa www.yhdistysavain.fi. Jäsensivut ovat salasanasuojatut. Jäsenrekisterissä käsitellään KLIAS Ry:n jäsenien, sen luottamishenkilöiden ja sen entisten jäsenien jäsentietoja, joita ovat nimi, sähköpostiosoite, kotipaikka ja tutkinnon suorittamispaikka.  Näiden tietojen lisäksi luottamushenkilöiltä kerätään puhelinnumerot. Sidosryhmien osalta rekisteriin kootaan KLIAS Ry:n yhteistyötahojen yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot. 

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on KLIAS Ry:n jäsenien henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.  Henkilötietojen käsittely perustuu KLIAS Ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on KLIAS Ry:n jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä KLIAS Ry:n oikeutetun edun perusteella.   

Sidosryhmärekisterissä henkilötiedot säilytetään yhteistyösuhteen ajan ja poistetaan yhteyshenkilön pyynnöstä tai vuoden sisällä yhteistyösuhteen päättymisestä. Sidosryhmärekisteriin kootaan KLIAS Ry:n yhteistyötahojen yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistysavain järjestelmään johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näitä henkilöitä yhdistyksessä ovat: yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, jäsensihteeri ja rahastonhoitaja. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle ei lähetetä henkilötietoja.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

KLIAS Ry:n tietosuojavastaavana toimii Suvi Saarinen, jolla pyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse. Ensisijaisesti pyydämme käyttämään yhdistyksen sähköpostiosoitetta klias@klias.fi.