Mahdollisuudet

Tehdään yhdessä KLIAS osaamista näkyväksi!

Kokoamme kliinisten asiantuntijoiden (YAMK) osaamista yhteen - kiitos, että osallistut. Tulemme julkaisemaan kliinisten asiantuntijoiden osaamisalueita, opinnäytetöitä ja muita julkaisuja www.klias.fi - mahdollisuuksia sivulla.

Ilmoittamalla oman osaamisesi annat KLIAS ry:lle luvan käyttää lomakkeella kerättyjä tietoja viestinnässä, edunvalvonnassa ja verkostoyhteistyössä. Voimme välittää yhteystietosi yhdistyksen yhteistyötahoille niissä tilanteissa, kun yhdistykseltä pyydetään asiantuntijaosaamista luennoille, työryhmiin tms. asiantuntijatehtäviin. Lupaa yhteystietojen jakamiseen kysytään myöhemmin.

Voit ilmiantaa työnantajasi samalla lomakkeella. Keräämme yhteen työnantajia, joiden työyhteisöissä on kliinistä asiantuntijaosaamista. Tulemme lähestymään ilmiannettuja työnantajia kampanjan tiimoilta pyytämällä lyhyttä videotervehdystä. Osallistuminen kampanjaan on vapaaehtoista, mutta auttaa meitä tekemään kliinistä asiantuntijuutta näkyväksi.

Kliinisen asiantuntijan koulutus antaa sinulle valmiudet toimia itsenäisesti alan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai esimiestehtävissä, esim.

 • Henkilöstöpäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Opetushoitaja
 • Kliinisen hoitotyön opettaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Ylihoitaja
 • Sairaalasuunnittelija
 • Koulutustehtävät
 • Kenttäjohtaja
 • Tutkimushoitaja
 • Palveluvastaava
 • PACS hoitaja
 • Lääkintäesimies
 • Johtava työterveyshoitaja
 • Asiantuntijasairaanhoitaja
 • Sairaanhoitajan vastaanottotyö
 • Konsultti
 • Perehdytys- ja koulutuskoordinaattori
 • Asiakasvastaava
 • Yrittäjä
 • Kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • Opettaja
 • Koulutuspäällikkö


Ilmianna osaamisesi tämän lomakkeen kautta!

Olen halukas
Olen YAMK-Klias ry:n jäsen
Suostumus tietojen luovuttamiseen

Ilmiannan työpaikkani KLIAS myönteisenä työantajana!

* merkityt osiot ovat pakollisia.